بازدید از اینستاگرام فراتجهیز

کنگره

بیست و یکمین کنگره شیمی ایران

بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران برگزار شد!

پس از دو سال وقفه و به موازات سال جهانی علوم پایه توسعه پایدار، میزبان بزرگترین گردهمایی اساتید، دانشجویان، محققان و صنعتگران شیمی در بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران 2022 در تبریز.

  • تشکر ویژه از کمیته و کارکنان سازماندهی www.ics.ir