بازدید از اینستاگرام فراتجهیز

کنگره

کنفرانس شیمی

کنگره آرشیو مقالات بیست و یکمین کنگره شیمی ایران بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران برگزار شد! پس از دو سال وقفه و به موازات سال جهانی علوم پایه توسعه پایدار، میزبان بزرگترین گردهمایی اساتید، دانشجویان، محققان و صنعتگران شیمی در بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران […]